Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce

Association of Scales Manufacturers in Poland

 

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27

20-029 Lublin

tel.: +48 81 527 12 33

spwag@spwag.org.pl

 

Osoba kontaktowa:

Piotr Dobruszek – Prezes Zarządu

tel.: +48 60121381

prezes@spwag.org.pl

 

Rachunek bankowy Stowarzyszenia: PKO BP S.A. I O/Lublin 97 1020 3147 0000 8402 0003 8851

NIP: 946-23-65-752              Nr KRS:  0000125502